බයිසිකල් ට්‍රේලරය

  • Bicycle Trailer

    බයිසිකල් ට්‍රේලරය

    මෝටර් රථයේ පතුලේ කාර් රැම්ප් තෙල් ආදේශන සේවා රැම්ප් පහසුවෙන් සහ සුවපහසු ලෙස ක්‍රියා කරන්න. කල් පවතින, පහසු සත්කාර පොලියෙස්ටර් වලින් සාදන ලද, ශක්තිමත් ලෝහ රාමුව - රෝද ක්ෂණික ඇමිණුම් පද්ධතිය, සහ මෙෂ් ඇතුළු කිරීම් සමඟ ගැලපීම හොඳ වායු සංසරණය සහතික කිරීම, ඉදිරිපස සහ පසුපස දොර, වටකුරු සුළඟ සහ ඉදිරිපස දොරේ වැසි ආරක්ෂකය, මුද්‍රා තැබිය හැකි ආවරණයක් සහිත ඉහළ මෙෂ් නෙට්; පරාවර්තක තීරු සහ පරාවර්තක සමඟ