උද්‍යාන මෙවලම්

 • Lawn roller

  තණකොළ රෝලර්

  තණකොළ රෝලර් හානිය මකා දැමීමට සහ පරිපූර්ණ සෞඛ්‍ය සම්පන්න තණකොළ සඳහා නව වර්ධනයක් ඇති කිරීමට උපකාරී වේ. එළිමහන් විවේක වාහනයේ පළමු තේරීම, පහසු, ප්‍රායෝගික සහ කාර්යක්ෂම. පාරිසරික ආරක්ෂාව. නව තණකොළ බීජ රෝපණය කිරීමට පෙර, තණකොළ රෝලරයක් අසමාන බිම් මට්ටමකට ගෙන ඒමට උපකාරී වේ. බීජ සිටුවීමෙන් පසු, බීජ පස සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම සහතික කිරීමෙන් ප්‍රරෝහණය වේගවත් කරයි. ජලයෙන් පිරුණු තණකොළ රෝලරයක් භාවිතා කර නව පස් පිඩැල්ල ස්ථාපිත කිරීමට, වායු සාක්කු ඉවත් කිරීමට සහ මුල් පස සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට උපකාරී වේ. මීයන් සහ කෘමීන් ඔබේ තණකොළ වලට හානි කර ඇත්නම්, තණකොළ රෝලරය තණකොළ සුමටව සුමට කිරීමට උපකාරී වේ.
 • wheelbarrow

  රෝදපුටුව

  රෝදපුටුව බිම සිට ගොඩනගා ඇත්තේ වෘත්තිකයාගේ මනසින්.
  එළිමහන් විවේක වාහනයේ පළමු තේරීම, පහසු, ප්‍රායෝගික සහ කාර්යක්ෂම. පාරිසරික ආරක්ෂාව.
  වැඩි දියුණු කරන ලද බර මිනුම් තැටි වඩාත් දුෂ්කර කාර්යයන් හසුරුවනු ඇත.
  පැතලි රහිත ටයරය දුෂ්කර රැකියා ස්ථානවල අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි.
  රෝදපුටුව බිම සිට ගොඩනගා ඇත්තේ වෘත්තිකයාගේ මනසින්.