සුරතල් වැට

  • Pet Fence

    සුරතල් වැට

    මලකඩ වලින් තොර කළු නිමාවකින් යුත් කල් පවතින යකඩ ලෝහයකින් සාදා ඇත; පියවරෙන් පියවර දොරට පිවිසීම; ආරක්ෂිත අගුළු දැමීමේ විනිවිදක-බෝල්ට් අගුල් 2 ක්.
    පහසු ගබඩා කිරීම සඳහා සුරතල් වැටක් පැතලි කරන්න. සෑම සුරතල් වැටක්ම එළිමහනේ භාවිතා කරන විට ඒවා බිමට සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා බිම් කණුවලින් පැමිණේ. පියවරෙන් පියවර සුරතල් වැටෙහි දෘඩතාව එක් කිරීමට සහ සුරතල් වැට වින්‍යාසය පවත්වා ගැනීමට කෙළවරේ ස්ථායීකාරක ඇතුළත් වේ.
    හොඳ තත්ත්වයේ, ප්‍රායෝගික හා සරල, විශාල දරණ ධාරිතාව, දිගු සේවා කාලය, පහසු එකලස් කිරීම.