පී.යූ.

  • PU wheel

    PU රෝදය

    හොඳ තත්ත්වයේ, ප්‍රායෝගික හා සරල, විශාල දරණ ධාරිතාව, දිගු සේවා කාලය, පහසු එකලස් කිරීම.
    PU රෝද කාර්මික යෙදීම්වල ජනප්‍රිය තේරීමක් වන්නේ වානේ හෝ වාත්තු යකඩ වැනි දැඩි රෝද සමඟ සසඳන විට ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ නිශ්ශබ්දතාවයයි. PU රෝද කම්පන අවශෝෂකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර එය සවාරියේ යෙදීමට උපකාරී වේ. එය අසමාන භූමි වලින් ගැටිති අවශෝෂණය කරයි. වානේ වෙනුවට PU රෝදය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ශබ්ද මට්ටම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළ හැකිය.